top of page

เกี่ยวกับเรา

ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ื ทั้งปัญหา PM 2.5 เอย

ปัญหาโลกร้อนเอย...เราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้คือคำตอบ 

เราจึงหวังจะเห็นโลกใบนี้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น ภารกิจของเราคือการสนับสนุนทุกคนที่อยากมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะอยากแค่ปลูกต้นไม้หลังบ้านหรืออยากมีป่าส่วนตัวที่ให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวที่เหมาะกับตัวเองได้มากที่สุด   

bottom of page