top of page
Search

พันธุ์ไม้อะไรบ้าง...ที่ตลาดต้องการ

Updated: Mar 6, 2020


เมื่อก่อนคนมักเข้าใจว่าไม้มีค่า คือ ไม้สักเท่านั้น ทำให้คนแห่กันปลูกต้นสักเป็นจำนวนมาก หากแต่สวนป่าเหล่านั้นขาดการจัดการที่ดี อยู่ในพื้นที่หรือเว้นระยะปลูกไม่เหมาะสม ทำให้ต้นสักที่โตขึ้นไม่ได้ขนาดและกลายพันธุ์... จะตัดก็เสียดาย จะขายก็ไม่ได้ราคา กลายเป็นความชอกช้ำของคนปลูกสวนสักอยู่ทุกวันนี้


แท้จริงแล้ว หากเราวางแผนการปลูกให้ดี ใช้ความรู้ความเข้าใจเชิงนิเวศน์เข้ามาช่วยวางแผน เช่น ความเข้าใจเรื่องดิน สภาพอากาศ ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม มีการจัดการที่ดี เราก็มีโอกาสจะได้ผลดั่งที่หวังไว้มากขึ้น เสียเวลาและต้นทุนโดยรวมลดลง ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงชนิดพันธุ์ไม้มีค่าอื่นๆ และสภาพที่เหมาะสมในการปลูก เพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ และลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ

 

หากที่ดินของท่านเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ระบายน้ำยาก (ใกล้แม่น้ำหรือที่นา) ไม้มีค่าที่เหมาะกับการปลูก ได้แก่

1. ยางนา

2. ตะเคียนทอง

3. กระบาก

4. พะยอม

 

หากที่ดินของท่านเป็นที่บนโคกหรือเนิน ลักษณะดินเป็นดินร่วน ระบายน้ำเร็ว (ที่ราบสูงเดิมมีป่าเต็งรังหรือเบญจพรรณ) ไม้มีค่าที่เหมาะกับการปลูก ได้แก่

1. สัก

2. ประดู่

3. มะค่าโมง

4. เต็ง

5. รัง

6. พลวง

7. ชิงชัน

8. สาธร

9. สะเดา

10. แดง

11. กระพี้เขาควาย

12. เก็ดแดง

 

หากที่ดินของท่านอยู่ในเขตที่ฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเยอะ (เคยเป็นป่าดงดิบหรือภาคใต้ของประเทศ) ไม้มีค่าที่เหมาะกับการปลูก ได้แก่

1. ตะเคียนทอง

2. กันเกรา

3. หลุมพอ

4. สยาแดง

หากที่ดินของท่านอยู่ในเขตที่ลาดชัน มีปัญหาดินสไลด์ (ปลูกข้าวโพดแล้วไม่ได้ราคา) ไม้มีค่าที่เหมาะกับการปลูก ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆ

 

ตอนนี้เราก็จะมีทางเลือกในการปลูกต้นไม้ ให้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เรามีมากขึ้นแล้วนะคะ หากใครอ่านแล้วยังมีคำถาม ก็ลองติดต่อเข้ามาคุยกับทาง "หว่านเมล็ดปลูกต้นไม้" ดูนะคะ445 views0 comments

Comments


bottom of page